Bekijk onze website:
Home
Terug naar dagexcursies:
Dagexcursies buitenland:
Meerdaagse vogelreizen:
Nederland, Texel 4 dagen
Duitsland Elbe 5 dagen
Duitsland, Mecklenburg 7 d.
Frankrijk Lac du Der 5 d.
Groot-Brittannië, kust 6 d.
Zweden, Falsterbo 6 dagen
Turkije Bosporus 8 dagen
Turkije Göksu & Taurus 9 d.
Marokko 11 dagen
Spanje, Lynx reis, 6 d.
Spanje Extremadura 7 d.
Spanje Donana 8 dagen
Griekenland Lesbos 8 d.
Griekenl. Dadia & Evros 8 d.
Bulgarije 10 dagen
Hongarije 8 dagen
Polen 8 dagen
Estland 8 dagen
Roemenië 8 dagen
Wit-Rusland, 12 dagen
Schotland 10 dagen
Costa Rica 17 dagen
Zuid-Afrika 18 dagen
Kaapstad, guesthouse, gids
Brazilië 17 dagen
India 16 dagen
Panama 16 dagen
Contact
Onze waarnemingen
Wat zeggen onze klanten
Prijzen
Oostvaardersplassen
Vogel kalender  
Checklist
Vakantiehuizen natuur
Wie zijn wij
Shop voor vogelliefhebbers
Foto's van onze excursies
Links
Multimedia
 

Zweden, Falsterbo vogelreis, 6 dagen,

de beste plek voor de najaarstrek, vogelreis vanuit hotel

BOEK DEZE REIS VANAF € 1170, KLIK HIER. Deze reis wordt momenteel niet aangeboden

Boekt u via deze link dan onvangt u gratis van FlevoBirdwatching ca. 3 uur aan mp3 vogelgeluiden. Email ons voor meer informatie.

De uiterste zuidwestpunt van Zweden is rond eind september hèt schouwtoneel van de spectaculaire najaarsvogeltrek. Vogelaars uit verzamelen zich op de kleine landtong om de talloze buizerds, rode wouwen, sperwers, kraanvogels, vinken en kepen, lijsterachtigen, eidereenden en ganzen voorbij te zien trekken. Ook gaan we een dag het binnenland in naar de wetlands van Nasbyholm en Krankesjon waar we ondermeer zeearend en steenarend hopen te spotten. Verblijf in een prima hotel, op het schiereiland van Falsterbo, letterlijk op de beste observatieplek!

Wie Falsterbo zegt denkt aan de vogeltrek. De uiterste zuidpunt van Zweden is de beste en bekendste plek voor het waarnemen van de spectaculaire migratie vanuit Scandinavië. Hier verzamelen de trekvogels zich voordat ze het water oversteken. Jaarlijks maken miljoenen vogels vanuit Falsterbo de oversteek naar Denemarken. De trekvogels hebben al een heel eind door Scandinavië gevlogen om de zuidpunt van Zweden te bereiken. Soms zijn doodop en uitgeput. Ze vliegen dan letterlijk om de oren. Toch zijn het vooral de grote groepen vogels die fascineren. Wat dacht u van struiken vol met tientallen sperwers en zwermen van duizenden houtduiven. En dat gewoon door elkaar heen. Intussen ziet u de vermoeide sperwers pogingen doen de veel te grote duiven te slaan. Het gedrag tijdens de trek is fascinerend.

Tijdens deze reis richten we ons natuurlijk ook op de meer bijzondere soorten, die we in Nederland zelden te zien krijgen. Onder gunstige omstandigheden zijn spectaculaire waarnemingen te verwachten. Denk bijvoorbeeld aan groepen rode wouwen, ijsgorzen, slechtvalken, roodkeelpiepers en appelvinken. Vanuit Falsterbo maken we ook een dagtrip het binnenland in naar de Fyedalen, een langgerekt dal waar steenarenden voorkomen en naar de rietvelden van het ven van Krankesjön. De reis naar Falsterbo gaat per comfortabele touringcar. Eenmaal ter plekke hebben we deze nog nauwelijks nodig want de vogelgebieden liggen vlakbij elkaar. Te voet verkennen we de duinen, het strand, de bossen en de ondiepe lagunes langs de kust. Het zijn nooit lange wandelingen want overal zijn vogels te zien. De trek bepaald ons programma, dat heel flexibel is en soms snel door de reisleider moet worden aangepast vanwege veranderende weersomstandigheden. Gedurende de hele reis verblijven we in een comfortabel hotel, dat op de punt van het schiereiland van Falsterbo ligt, vlak achter de schorren en het strand, letterlijk op de best denkbare observatieplek!

                     

Data en prijzen

Deze reis wordt momenteel niet aangeboden.


Data, prijzen en reisprogramma onder voorbehoud.

*=inclusief heen en terugreis.

BOEK DEZE REIS VANAF € 1170, KLIK HIER, Deze reis wordt momenteel niet aangeboden.

Boekt u via deze link en ontvang een excelbestand om je lifelist van waargenomen vogels te registreren. Email ons voor meer informatie.


Programma dag 1
Vanaf Hengelo vertrekken we met een comfortabele touringcar richting Falsterbo. In Noord Duitsland zien we de eerste raven en met wat geluk een rode wouw, op weg naar het zuiden. Bij Puttgarden strekken we de benen op de ferry om vervolgens via Denemarken en de nieuwe brug over het Kattegat Zweden te bereiken. Vanaf Malmö is het nog een paar kilometer topt de landtong van Falsterbo, het uiterste zuidwestpuntje van Zweden.

        


Programma dag 2
De vuurtoren van Falsterbo, op de zuidpunt van het schiereiland is prachtig in de dampende ochtendschemering. Voor de vogeltrek is het beter als het weer niet zo goed is, daar hopen we dus op voor vandaag. Het gevolg is dat de vogels dan heel laag vliegen en we ze goed te zien krijgen. Bij de vuurtoren sta je in deze tijd van het jaar zelden alleen, het is een van de bekendste vogeltrek punten. Dat is erg makkelijk want lokale Zweedse vogelaars hebben vaak goeie tips. In de ochtendnevel grazen reeën, we zien en blauwe kiekendief die even later met een bruine kiekendief een kort luchtgevecht levert en later vliegen baardmannetjes voorbij. Een enkele keer passeert hier ook de steppekiekendief, dus het is goed opletten bij alle kiekendieven die overkomen. In een nabijgelegen gebied zijn vaak kruisbekken te zien. Overal barst het van de roodborstjes. In Nederland zijn het felle vogeltjes die geen soortgenoten in de nabijheid verdragen. Maar hier zijn in het angstige vooruitzicht van de overtocht heel sociaal. In de middag wandelen we langs het strand terug naar het hotel. Op de slikken liggen vaak grijze zeehonden te rusten. Een wandeling naar het oosten door de duinen kan leuke waarnemingen opleveren van vermoeide vogels die op krachten proberen te komen om vervolgens de oversteek te wagen naar Denemarken. Overnachting in Falsterbo

   

Programma dag 3
Vroeg op en op weg naar de punt van Nabben bij Falsterbo. We horen mogelijk diverse vogelsoorten, zoals smienten en wulpen en genieten van de mooie zonsopgang. Bij het lichter worden kunnen we meer onderscheiden van de grote aantallen vogels die voor ons op het water en op de landtong aanwezig zijn. Langzamerhand begint de trek van zangvogels hoog boven ons op gang te komen: graspiepers, sijsjes, vinken, kepen, putters, groenlingen, zwaluwen vliegen in los verband over ons, soms heel hoog. Ook enkele spreeuwengroepen in dichte wolken. Vaak weifelen de groepen voordat ze het brede water naar Denemarken oversteken; sommige keren zelfs terug. Indrukwekkend is het grote aantal trekvogels dat blijft passeren. Ook zien we grote groepen eidereenden en brandganzen langs komen. De grote groepen vogels trekken ook roofvogels, sperwer, havik, bruine kiekendief, wespendief en melken laten zich hier vaak zien. De heide bij Falsterbo is een van de beste plekken voor de roofvogeltrek. In tegenstelling tot gisteren hebben we nu wel mooi en zonnig weer nodig, de trek komt immers pas goed op gang bij voldoende thermiek vanaf een uur of 10.00. We nestenen ons in het veld en wachten rustig af. Als de zon een tijdje heeft geschenen ontstaan bellen met opstijgende lucht, ook wel thermiekbellen genoemd. In zo´n thermiekbel kunnen 30 tot wel 60 roofvogels omhoogschroeven voordat ze in een glijvlucht van 25 kilometer naar Denemarken vliegen. Spectaculair om te volgen! In de struiken rond de heide zijn pleisterende vogels te zien. In de buurt stroomt een beekje waar regelmatig steltlopers, libellen en vlinders (o.a. Rouwmantels) zijn waar te nemen. Overnachting in Falsterbo

      


Programma dag 4
Het zuiden van Zweden is meer dan alleen Falsterbo. Op korte afstand zijn in het achterland prachtige vogelgebieden met voor ons nieuwe landschappen en nieuwe soorten. Doelsoorten voor vandaag zijn de grote arenden, zeearend en steenarend. Met name deze laatste soort is hier heel bijzonder, het is een laaglandpopulatie waarvan zelfs nesten bekend zijn in hoogspanningsmasten. Näsbyholm is de eerste locatie met kans op steenarend, zwarte wouw en kwartelkoning. De Krankesjön is een ondiep, voedselrijk meer. Het gebied beslaat 3970 ha en is Ramsargebied en een Nationaal Park. Vanaf een uitkijktoren kijken we uit over de watervlakte. We maken hier kans op o.a. zeearend, geoorde fuut, roerdomp, wintertaling, zomertaling, slobeend en misschien de laatste buidelmezen. De Fyledalen is een fraai langgerekt dal met veel beukenbos, een riviertje en kleine landbouwgronden. Wat betreft Zuid Zweden is dit de plek bij uitstek voor de steenarend. Het is een gebied van ongeveer 2000 ha en bestaat uit een vallei, heuvels met Beukenbossen, en een riviertje, de Fyleån. Roofvogels houden er zich vaak op. Behalve steenarend maken we ook kans op raaf, rode wouw en overtrekkende roofvogels. Overnachting in Falsterbo
       


Programma dag 5
Vandaag blijven we in de buurt van het hotel en verkennen de slikken en het strand van de noordpunt van de landtong van Falsterbo. Ik hier is van alles te zien en proberen we de waarnemingslijst nog flink uit te breiden. Als de weersomstandigheden de afgelopen dagen ongunstig waren, gaan we vandaag nogmaals naar de zuidpunt van het schiereiland. Overnachting in Falsterbo

Programma dag 6
We nemen afscheid van Falsterbo en via Denemarken rijden we vandaag terug naar Nederland.

Click here for the english versionn Nederlandse versie