Bekijk onze website:
Home
Terug naar dagexcursies:
Dagexcursies buitenland:
Meerdaagse vogelreizen:
Nederland, Texel 4 dagen
Duitsland Elbe 5 dagen
Duitsland, Mecklenburg 7 d.
Frankrijk Lac du Der 5 d.
Groot-Brittannië, kust 6 d.
Zweden, Falsterbo 6 dagen
Turkije Bosporus 8 dagen
Turkije Göksu & Taurus 9 d.
Marokko 11 dagen
Spanje, Lynx reis, 6 d.
Spanje Extremadura 7 d.
Spanje Donana 8 dagen
Griekenland Lesbos 8 d.
Griekenl. Dadia & Evros 8 d.
Bulgarije 10 dagen
Hongarije 8 dagen
Polen 8 dagen
Estland 8 dagen
Roemenië 8 dagen
Wit-Rusland, 12 dagen
Schotland 10 dagen
Costa Rica 17 dagen
Zuid-Afrika 18 dagen
Kaapstad, guesthouse, gids
Brazilië 17 dagen
India 16 dagen
Panama 16 dagen
Contact
Onze waarnemingen
Wat zeggen onze klanten
Prijzen
Oostvaardersplassen
Vogel kalender  
Checklist
Vakantiehuizen natuur
Wie zijn wij
Shop voor vogelliefhebbers
Foto's van onze excursies
Links
Multimedia
 

Duitsland, Mecklenburg, 7 dagen,

De arenden van Müritz-Nationalpark, natuurreis vanuit 19-de eeuws landhuis, groepsreis.

Vogelreis naar het merengebied van Mecklenburg in voormalig Oost-Duitsland.

Verken het Müritz-Nationalpark en spot zeearenden, visarenden, schreeuwarenden, kraanvogels, roerdompen en ontelbare andere vogelsoorten. Wandel, fiets of vaar door ongerepte oerbossen, vennen en moerassen.

 Overnacht in een comfortabel landhuis aan de rand van het natuurpark. In het najaar is er een afwijkend programma met aandacht voor de ganzen- en kraanvogeltrek, met een bezoek aan het Oostzee-eiland Usedom.

Uniek aan deze reis:

Begeleid door Duitse ornitholoog die in het Park woont

Kraanvogeltrek in de herfst

Speciale toegang tot strikt beschermde gebieden

Verblijf middenin Müritz N.P. Zee- en visarenden van dichtbij

BOEK DEZE REIS , KLIK HIER

 

Boekt u via deze link en ontvang een excelbestand om je lifelist van waargenomen vogels te registreren. Email ons voor meer informatie.


 

                    

 

BOEK DEZE REIS, KLIK HIER

 

Boekt u via deze link en ontvang een excelbestand om je lifelist van waargenomen vogels te registreren. Email ons voor meer informatie. .


Programma dag 1
Voorjaarsreis: Per dagtrein reizen we naar station Waren, midden in het merengebied van Mecklenburg. Een korte transfer brengt ons op het landgoed Federow. We bezoeken het informatiecentrum van het Nationale Park, waar live-beelden uit de horst van een visarend te zien zijn. Na het diner maken we een avondexcursie rondom de kleine Hofsee, in het Nationale Park. In de oeroude bomen broeden verschillende spechtensoorten, boven het riet voert de bruine kiekendief zijn zwenkende vlucht uit.

Najaarsreis: Per dagtrein reizen we naar station Waren, midden in het merengebied van Mecklenburg. Een korte transfer brengt ons op het landgoed Federow. Dit ligt aan een klein meer, precies in de aanvliegroute van de kraanvogels op weg naar de nabijgelegen Rederangsee, waar grote groepen kraanvogels overnachten. Aan het eind van de middag nemen we een kijkje bij deze foerageerplek, een van de grootste van Duitsland. Hier strijken soms wel 7000 vogels tegelijkertijd neer, een bijzonder schouwspel! Ook maken we in de broekbossen goede kans edelherten te zien, die in de bronstijd zeer actief en weinig schuw zijn. Overnachting in Federow.

Programma dag 2
Voorjaarsreis Onze eerste, zeer vroege, excursie voert ons eerst in het wat noordelijker gelegen cultuurlandschap waar we de grauwe gors, roodborsttapuit en boomleeuwerik kunnen zien. Ook roofvogels als de blauwe kiekendief kunnen we verwachten. In de namiddag wandelen we naar de Rederangsee, waar de zeearend geregeld te zien is. Honderden kraanvogels kunnen we hier in de weilanden zien. Op de drogere, arme graslanden hebben we kans tapuiten en de noordse variant van de gele kwikstaart te zien, op weg naar Scandinavië.
Najaarsreis Bij zonsopkomst maken we een wandeling naar de ‘Alten Müritzhof’, de bakermat van de Oost-Duitse natuurbeschermingsbeweging. We wandelen langs in onbruik geraakte akkers en weiden en onaangetaste bossen, waar we tal van kleinere vogelsoorten kunnen zien. We bereiken de Warnker See, een bijzonder rijk vogelparadijs. In het najaar kunnen hier tot twaalf eendensoorten gespot worden en ook de grote zaagbek en het nonnetje gebruiken het kleine meer als slaapplaats. Tafeleenden en kuifeenden komen hier met duizenden tegelijk voor. Aalscholvers en krooneenden zijn van dichtbij te bewonderen. En de zeearend vindt een gedekte tafel! Op het nabijgelegen, veel grotere meer van Müritz zijn mogelijk al de eerste kleine en wilde zwanen uit het hoge noorden te zien en te horen. Overnachting in Federow.

Programma dag 3
Voorjaarsreis We maken een fietstocht (30 km) langs de oostelijke oever van het grote meer van Müritz. Het uitgestrekte moerasgebied langs deze oever behoort tot de belangrijkste natuurgebieden van het Nationale Park. Opmerkelijk is de balts van de watersnippen. En als het weer gunstig is, zijn mogelijk de eerste rietzangers al aangekomen. ’s Middags bezoeken we in het gehuchtje Speck, midden in het Nationale Park, een landgoed met eeuwenoude bomen. Hier komen vier spechtensoorten voor en ook de brilduiker gebruikt de talloze holletjes in de bomen als nest. Na het diner gaan we op uilenexcursie: vooral de ruigpootuil en de bosuil hebben onze aandacht. Ook kunnen we in de schemering de houtsnip in zijn baltsvlucht waarnemen.
Najaarsreis: We maken een fietstocht (30 km) langs de oostelijke oever van het grote meer van Müritz. Het uitgestrekte moerasgebied langs deze oever behoort tot de belangrijkste natuurgebieden van het Nationale Park. In de najaarsstilte is soms het baardmannetje te horen, dat in het riet overwintert. Andere vroege wintergasten, zoals de klapekster, en grote groepen sijsjes zijn te zien. In de namiddag zien we in de Boeker visvijvers talrijke steltlopers en eendensoorten. Ook laat de zeearend zich hier geregeld zien. Na afloop varen we over het meer naar Waren terug en wie weet wat we onderweg nog meer aan bijzonderheden zien ... Overnachting in Federow.

Programma dag 4
Voorjaarsreis Sinds een uitgebreid project om het Stürsche merengebied weer aan de natuur terug te geven, is dit dé observatieplek voor duikers, eenden en ganzen. Van de roodhalsfuut broeden hier 50 paartjes, en ook de dodaars, fuut en geoorde fuut zijn hier te observeren. Ook de ortolaan komt in deze omgeving nog veelvuldig voor. ’s Middags verkennen we de Grossen Schwerin, een schiereiland dat ver het Müritzmeer in steekt en daarom veel steltlopers en eenden (zoals slobeend, smient en krooneend) aantrekt. Dit bijzondere reservaat is, mede vanwege de zeldzame plantensoorten die hier voorkomen, niet voor publiek opengesteld. Wij bezoeken het dan ook met een gids van het reservaat. Najaarsreis: Een busrit van 1,5 uur brengt ons aan de Oostzee, op het eiland Usedom, met zijn karakteristieke ‘Boddenlandschaft’. Wij gaan naar de Peenemünder Haken, een duinrug met een zoutminnende vegetatie en kleine, brakke strandmeren. (Hier werd overigens in de Tweede Wereldoorlog het ultrageheime onderzoek naar de atoombom uitgevoerd). In de herfst houden zich hier vooral zee-eenden op, zoals eidereenden, zwarte zee-eenden en grote zee-eenden. Ook pijlstaarten, middelste zaagbekken en kuifduikers kunnen we hier bewonderen. Van de steltlopers valt met name de bonte strandloper op. Overnachting in Federow.

Programma dag 5
Voorjaarsreis Een kalme kanotocht over de met uitbundig natuurschoon omzoomde meren van het Müritz-Nationalpark is een must. In gemakkelijk bestuurbare ‘canadezen’ varen we over het kalme water van de ‘Alte Fahrt’, door een ongerept waterlandschap. Zo zag het gehele Mecklenburgse merenplateau er in een ver verleden uit. We hebben een goede kans om ijsvogels, baardmannetjes en buidelmezen te zien. Vervolgens bezoeken we de Boeker visvijvers, waar talrijke steltlopers en eendensoorten te zien zijn, evenals diverse roofvogelsoorten. Ook de zeearend laat zich hier geregeld zien.
Najaarsreis: Een kalme kanotocht over de met uitbundig natuurschoon omzoomde meren van het Müritz-Nationalpark is een must. In gemakkelijk bestuurbare ‘canadezen’ varen we over het kalme water van de ‘Alte Fahrt’, door een ongerept waterlandschap. Zo zag het gehele Mecklenburgse merenplateau er in een ver verleden uit. Na de lunch varen we per boot over het meer van Müritz, vanwege zijn uitgestrektheid de ‘Kleine Zee’ genoemd. Op een van de schiereilanden die ver het meer insteken, hebben we nogmaals kans ganzen en kraanvogels waar te nemen, die hier in groten getale neerstrijken voor de nacht. Overnachting in Federow.

Programma dag 6
Voorjaarsreis en najaarsreis Vandaag bezoeken we het Feldberger Seenlandschaft, ca. 40 minuten rijden naar het oosten. De laatste ijstijd heeft hier zo’n 10.000 jaar geleden een sterk geplooid reliëf met talrijke vennen en venen achtergelaten. We vinden hier prachtige bossen, zoals het beukenoerbos Serrahn, dat tot de oudste van het Duitse laagland behoort. Hier komt de zeldzame schreeuwarend voor. Ook vanwege de indrukwekkende, oeroude beuken is dit bos bijzonder interessant. Al 50 jaar is dit bos, ooit het uitgestrekte jachtdomein van de groothertog van Mecklenburg, geheel vrij van elke vorm van menselijk ingrijpen. Na de ‘Wende’ werd het woud al snel aan het Müritz-Nationalpark toegevoegd. In de jaren zeventig vond hier uitgebreid onderzoek op het gebied van flora en fauna plaats. Niet alleen het woud, maar ook het hoogveen is vanwege de voedselarme bodem op het gebied van flora zeer interessant. Zo komen hier waterdrieblad, rondbladige zonnedauw en waterviolier voor. Overnachting in Federow

Programma dag 7
Voorjaarsreis Een kalme kanotocht over de met uitbundig natuurschoon omzoomde meren van het Müritz-Nationalpark is een must. In gemakkelijk bestuurbare ‘canadezen’ varen we over het kalme water van de ‘Alte Fahrt’, door een ongerept waterlandschap. Zo zag het gehele Mecklenburgse merenplateau er in een ver verleden uit. We hebben een goede kans om ijsvogels, baardmannetjes en buidelmezen te zien. Vervolgens bezoeken we de Boeker visvijvers, waar talrijke steltlopers en eendensoorten te zien zijn, evenals diverse roofvogelsoorten. Ook de zeearend laat zich hier geregeld zien.
Najaarsreis: Een kalme kanotocht over de met uitbundig natuurschoon omzoomde meren van het Müritz-Nationalpark is een must. In gemakkelijk bestuurbare ‘canadezen’ varen we over het kalme water van de ‘Alte Fahrt’, door een ongerept waterlandschap. Zo zag het gehele Mecklenburgse merenplateau er in een ver verleden uit. Na de lunch varen we per boot over het meer van Müritz, vanwege zijn uitgestrektheid de ‘Kleine Zee’ genoemd. Op een van de schiereilanden die ver het meer insteken, hebben we nogmaals kans ganzen en kraanvogels waar te nemen, die hier in groten getale neerstrijken voor de nacht. Overnachting in Federow
 

Click here for the english versionn Nederlandse versie