Bekijk onze website:
Home
Onze vogelexcursies:
Oostvaardersplassen
Duinen
Texel
Zeeland
Groene Jonker
Polders bij Eemnes
Ameland
Lauwersmeer
Friesland
Ooijpolder
Tiengemeten
Noord-Brabant
Zwin, Zeeuws Vlaanderen
Excursies voor groepen
Agenda wandel excursies
Nachtzwaluw excursie
Vogelexcursie kado
Vogelexcursie delen
Andere mogelijkheden
Workshop vogelfotografie
Vogel foto excursie Polen
Vogelreis Falsterbo
Vogelreis Portugal
Zwerftocht Spanje&Frankrijk
Vogelreis Georgië voorjaar
Vogelreis Georgië najaar
Dagexcursies buitenland:
Meerdaagse vogelreizen:
Contact
Onze waarnemingen
Wat zeggen onze klanten
Prijzen
Oostvaardersplassen
Vogel kalender  
Checklist
Vakantiehuizen natuur
Wie zijn wij
Shop voor vogelliefhebbers
Foto's van onze excursies
Links
Multimedia
 
 
 


Bestel hier  voordelig vogelgidsen en vogelboeken

Vogelexcuries in Noord-Brabant
Bos- en Heide-excursies in Noord-Brabant.

Wij bieden u een halve of hele dag vogels kijken in Noord-Brabant. In de nabije omgeving van Eindhoven liggen meerdere bos- en heidegebieden, elk met een grote diversiteit aan vogels. Afhankelijk van uw persoonlijke wensen, seizoen, weer en waarnemingen, bezoeken we een of meer van de volgende gebieden: Veldersbos, Strabrechtse Heide, De Malpie, Plateaux-Hageven, Soerendonks Goor.

Veldersbos
Het Veldersbos is een gemengd bosgebied, dat onderdeel uitmaakt van Landgoed De Velder, gelegen nabij Liempde. Het is een ‘restbos’, een bos dat sinds de Middeleeuwen bos is gebleven. Het is waarschijnlijk in de loop van de 17e eeuw ingericht als landgoed, met een zogenaamde ‘sterrenbosstructuur’. De variatie en leeftijd van de bomen heeft aantrekkingskracht op tal van vogels. Zo broeden er bijvoorbeeld havik, buizerd, boomklever, kruisbek, goudvink, appelvink, en vijf soorten spechten, waaronder de in Nederland zeldzame middelste bonte specht! Het Veldersbos is het hele jaar te bezoeken, voor een vogelexcursie is echter het voorjaar de meest aantrekkelijke tijd.Strabrechtse Heide
De Strabrechtse Heide is een uitgestrekt heidegebied, gelegen ten zuidoosten van Eindhoven, tussen Heeze en Someren. De omliggende naaldbossen, en de talrijk aanwezige vennen zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk landschap. Er broeden veel verschillende vogels: roodborsttapuit, boomleeuwerik, diverse spechten waaronder zwarte specht, kuifmees, geelgors, boompieper, nachtzwaluw, houtsnip, kruisbek, roerdomp, om maar wat voorbeelden te noemen. Tijdens de vogeltrek in voor- en najaar doen diverse vogels het gebied aan. De visarend is bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerende gast. Met wat geluk zie je hem in het water duiken om met zijn klauwen een vis te grijpen. En de vennen bieden een goede rust- en foerageerplek voor steltlopers, zoals groenpootruiter, watersnip, oeverloper, witgat, kievit. Verder doen zwarte ooievaars en kraanvogels regelmatig het gebied aan tijdens de trektijd. In najaar en winter hebben we een zeer goede kans om een klapekster te zien, een klauwier die jaarlijks in Nederland komt overwinteren en zich voedt met kevers, muizen, hagedisjes en kleine zangvogels. Andere vogels die we in de winter kunnen tegenkomen zijn bijvoorbeeld blauwe kiekendief, grote zaagbek, en brilduiker.De Malpie
Dit is een klein heidegebied, gelegen ten zuiden van Eindhoven, tussen Valkenswaard en Borkel en Schaft. Begrensd door loof- en naaldbossen, grenzend aan het Dommeldal, en met talrijke vennen is het een zeer gevarieerd landschap dat plaats biedt aan prachtige flora en fauna. Zo vindt je er bijvoorbeeld de vleesetende zonnedauw, moeraswolfsklauw, en in augustus bloeit er de zeldzame klokjesgentiaan. Verder vindt je er o.a. de phegeavlinder, het gentiaanblauwtje, de levendbarende hagedis, de gewone pad en de heikikker. Ook aan vogels geen gebrek: blauwborst, waterral, roerdomp, havik, boomleeuwerik, roodborsttapuit, kruisbek, kuifmees, wielewaal, ijsvogel en diverse spechten waaronder zwarte specht zijn een aantal soorten die er jaarlijks broeden. In de trektijd kunnen we soorten treffen als klapekster, beflijster en blauwe kiekendief. Ook kunnen allerlei eendensoorten hun toevlucht zoeken op de vennen.


Plateaux-Hageven
Een grensoverschrijdend natuurgebied: deels gelegen in Nederland, en deels in België. Plateaux-Hageven is een prachtig gebied met gevarieerde landschappen: heide, vennen, bossen, beekdalen en vloeiweiden. Deze verschillende biotopen bieden een grote diversiteit aan flora en fauna. Op de vloeiweiden (een eeuwenoud bevloeiingssysteem zorgt ervoor dat de weiden bevloeid worden met voedsel- en kalkrijk Maaswater) bloeien talloze bloemen, zoals diverse orchideeën in het voorjaar, en herfsttijloos in het najaar. In de omliggende bossen zien we onder andere de breedbladige wespenorchis, en rond de vennen bloeit in de zomer bijvoorbeeld de zeldzame klokjesgentiaan. Voor vogels is dit gebied zeer aantrekkelijk. In de bossen broeden bijvoorbeeld diverse spechten en mezen, fluiter, wielewaal, bonte vliegenvanger, buizerd en havik. Op de heide en rond de vennen soorten als blauwborst, roodborsttapuit, boompieper, boomleeuwerik, veldleeuwerik, kleine plevier, waterral, kleine karekiet, koekoek en ijsvogel. In de trektijd kunnen we rond ondiepe poeltjes allerlei steltlopers treffen, evenals diverse eenden, ganzen en reigers. Ook overwintert de klapekster in dit gebied

Soerendonks Goor
Een flinke waterplas met aansluitend een moerassig gebied. Gelegen in Soerendonk, en grenzend aan de Groote Heide in Leende. Er is een vogelkijkhut, met uitzicht op de plas. Op het Soerendonks Goor is het vaak een drukte van jewelste: allerlei eendensoorten, ganzen en steltlopers zoeken er hun toevlucht. Zo kun je er, afhankelijk van het seizoen, bijvoorbeeld krakeend, tafeleend, kuifeend, slobeend, pijlstaart, wintertaling, zomertaling, brilduiker, grote zaagbek, dodaars, en fuut treffen. Verder goede kans op een ijsvogel, en in het voorjaar hoor je het ‘hoempen’ van de roerdomp, en zie je de boomvalk over het water scheren, jagend achter libellen. In de bossen rondom, en op de aangrenzende heide broeden vogels als roodborsttapuit, geelgors, boomleeuwerik, wielewaal, buizerd, grote en kleine bonte specht. Tijdens de trek en in de winter kun je in het gebied en de nabije omgeving allerlei mooie soorten aantreffen, als beflijster, klapekster, tapuit, paapje, visarend, zwarte ooievaar, kraanvogel, wilde en kleine zwanen en diverse steltlopers.


De route en tijd van vertrek hangen af van recente waarnemingen,  het weer en het seizoen. 
 
Praktische informatie

De gebieden die we tijdens deze excursies bezoeken zijn over het algemeen alleen te voet toegankelijk. We zullen dus voornamelijk wandelen. Stevig schoeisel en een redelijke conditie zijn daarom aan te bevelen.

Duur:  Een halve dagexcursie duurt tussen 4-5 uur; een dagexcursie tussen 7-8 uur.

Vertrek en aankomst tijd:  Alle excursies beginnen om 08:00 uur. Een halve dagexcursie duurt tot ongeveer 13:00 uur, een hele dagexcursie tot ongeveer 16:00 uur. Desgewenst kan een halve dagexcursie ook ’s middags plaatsvinden. De starttijd is dan om 14:00 uur, en de eindtijd rond 18:00 uur.

Ontmoetingspunt:  In overleg: Als u met de auto reist, spreken we af op een voor u gemakkelijk te bereiken punt. Vanaf dit punt rijden we gezamenlijk naar het excursiegebied, in de auto van de gids, of desgewenst rijdt u in uw eigen auto. Komt u met het openbaar vervoer (max. 4 personen), dan haalt de gids u op vanaf station Eindhoven, en rijdt u met de gids mee naar het excursiegebied. Na afloop wordt u weer naar het ontmoetingspunt teruggebracht.

Prijzen:

Halve dag:
1-4 personen: € 135
5 personen of meer: vraag naar onze tarieven

Hele dag:
1-4 personen: € 220
5 personen of meer: vraag naar onze tarieven

 

Prive excursie: Al onze vogelexcursies zijn prive excursies. Dat betekent dat het programma naar uw wensen kan worden aangepast en de tijd nemen om u zoveel mogelijk interessante vogels te laten zien gedurende de excursie. Het komt soms voor dat meerdere partijen op hetzelfde tijdstip een excursie boeken. Zover mogelijk proberen wij deze excursies dan te combineren.

Lunch:  Tijdens deze excursies wordt geen lunch aangeboden. U wordt verzocht desgewenst zelf een lunchpakketje en eventueel koffie of thee mee te nemen

Inclusief: Vervoer van en naar het ontmoetingspunt, vervoer tijdens de excursie, gebruik van high end spottingscope, eventueel gebruik van extra verrekijker.

Boek deze excursie !

Click here for the english version Nederlandse versie